Välkommen

Ta kontroll över din rörelse och din hälsa

Är du trött på att drabbas av sjukdomar? Är du trött på stelhet, smärta och värk?

Människokroppen är fantastisk. Och en av alla dessa fantastiska saker är att den enbart består av positiva mekanismer. Det innebär att den ALLTID strävar efter att vara frisk, stark och uthållig. Anledningen till att den ofta inte lyckas är för att vi utsätter den för negativa saker. Det får till följd att vi ser symptom så som välfärdssjukdomar, rörelsebegränsningar, stressyndrom mm. Kroppen är en helhet. En logisk organism med en otrolig potential. Därför kan man inte titta på enbart en parameter för att nå dess fulla potential. Harmonifabriken erbjuder flertalet tjänster så som bio-feedback genom HRV, kostrådgivning, träningsupplägg samt analys av rörelsemönster och coachning.

Våra kunder om oss

"Att bli coachad av Anton är en fantastisk chans att göra något för sig själv som man verkligen har nytta av varje dag, resten av livet!"

"Jag har på kort tid gjort flera spännande upptäckter och kopplingar mellan kropp och sinne"

"De senaste veckorna har jag även känt mig gladare, mindre stressad med en positivare attityd till livet"